Welsh Government
HomeSeilwaith

Seilwaith

Rhanbarth gysylltiedig sy’n barod i dyfu’r economi

Image of Wales millennium centre
Image of KLM aircraft
Trafnidiaeth
  • Dim ond 2 awr mae taith trên yn ei gymryd o Lundain i Gaerdydd ac mae’n cymryd hyd yn oed llai o amser o Gasnewydd. Erbyn 2018, y gobaith yw y bydd y prif linell rheilffordd wedi’i thrydaneiddio a bryd hynny, dim ond awr a 45 munud fydd hi’n gymryd i gyrraedd Caerdydd o Lundain a dim ond 2 awr ar Cross Rail o Canary Wharf.
  • Mae’r Rhanbarth yn gartref i Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd (tua 30 munud o daith o ganol Caerdydd). Yno, mae gwasanaethau awyr uniongyrchol yn hedfan i gannoedd o gyrchfannau ledled y byd.
Image of a person in a lab
Mynediad at y gweithlu
  • Mae 1.6 miliwn o bobl sy’n byw yng Nghaerdydd yn gallu cyrraedd y brifddinas i weithio o fewn 45 munud. Unwaith bydd y rheilffyrdd lleol wedi cael eu trydaneiddio a’r cerbydau wedi cael eu gwella, bydd y talent fydd ar gael yn cynyddu hefyd.
  • Mae Prifysgol Caerdydd, aelod o Grŵp Russell, yn un o 3 prifysgol yn y Rhanbarth sy’n gwasanaethu 70,000 o fyfyrwyr. O’r swm hwn, mae 21,000 ohonyn nhw’n astudio cyrsiau busnes fel Cyfrifo, Bancio, Economeg a’r Gyfraith.
Image of a building
Cysylltedd TGCh
  • O  gymharu â Dinasoedd Craidd y Deyrnas Unedig. Caerdydd sydd â’r treiddiad Band Eang Cyflym Iawn gorau ac yma hefyd, mae un o bedair Cyfnewidfa Rhyngrwyd y DU wedi’i lleol ac yng Nghasnewydd, mae cartref y Ganolfan Data Haen 3. 
Image of Cardiff
Ardal hwylus
  • Mae’r ffaith bod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn hwylus a phob man o fewn cyrraedd yn rai o’i chryfderau ac mae’n cynnig cyferbyniad gwych - dinas gosmopolitan, trefi marchnad bywiog a chefn gwlad godidog.
  • Yng Nghaerdydd, mae arcedau o oes Edward a Victoria y gellir eu cyrraedd yn hawdd ar droed o’r canolfannau siopa modern iawn. Mae hefyd lleoliadau rhagorol ar gyfer campau a digwyddiadau diwylliannol, mannau agored gwyrdd, glannau godidog ac yn goron ar y cyfan, castell yng nghanol y ddinas.
  • Does dim rhaid ichi deithio’n bell i ddarganfod harddwch pant a bryn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a phentrefi sy’n llawn o swyn traddodiadol yn ogystal ag amrywiaeth o draethau hardd sydd wedi ennill llu o wobrau.
Twitter
Read our first 'Profile Piece' featuring Lynda Campbell #CardiffCapitalRegion http://t.co/otRuBjw1eI http://t.co/WA9AC3pItz@WG_Economy