Welsh Government
HomeHyblygrwydd

Hyblygrwydd

Rhanbarth sy’n gweithio’n galetach, yn meddwl yn ehangach ac yn addasu’n gyflymach

Image inside of the Wales millennium centre
Image of people around a computer
Cefnogaeth
  • Mewn Cenedl sydd â Llywodraeth ddatganoledig, bydd gennych fynediad uniongyrchol at staff hanfodol sy’n gwneud penderfyniadau fydd yn creu cyn lleied o fiwrocratiaeth â phosibl wrth i chi symud eich busnes yma.
  • Mewn gwlad fach, mae’n hawdd i’r Llywodraeth, y sector preifat a’r sector addysg ddod ynghyd. Gallwn wneud i bethau ddigwydd ………yn gyflym.
  • Rydym yn hyblyg iawn hefyd ac mae gennym becyn cymorth ariannol rhagorol, hyfforddiant ar gyfer gwella sgiliau eich gweithlu a chysylltiad da â’n Prifysgolion rhagorol ac yn gallu manteisio ar y rhaglenni hyfforddi gwerth chweil y maen nhw’n eu cynnig.
Image of a building
Opsiynau Eiddo Hyblyg
  • Gall Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gynnig amrywiaeth o opsiynau eiddo hyblyg i gyd-fynd ag anghenion eich busnes, popeth o’r math o swyddfa sydd ei hangen arnoch i effeithiolrwydd a niferoedd y staff fydd ei angen arnoch chi.
  • Hefyd, gallwch fod mor hyblyg â phosibl wrth i’r gofynion ar eich busnes gynyddu.
  • Gall Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gynnig swyddfa bwrpasol Gradd A i chi; bydd ganddo amgylchedd weithio effeithiol sy’n debyg i ranbarth ariannol Llundain ond byddwch yn arbed swm fawr o arian, yn enwedig os ydych yn llofnodi lles tymor canolig neu hirdymor.
Twitter
Read our first 'Profile Piece' featuring Lynda Campbell #CardiffCapitalRegion http://t.co/otRuBjw1eI http://t.co/WA9AC3pItz@WG_Economy