Welsh Government
HomeCysylltwch â Ni

Cysylltwch â Ni

Partneriaeth yw Prifddinas-Ranbarth Caerdydd dan arweiniad Bwrdd (gan gynnwys cynrychiolwyr Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, y sector preifat a sector addysg y rhanbarth).  Y Bwrdd sy’n arwain y Brifddinas-Ranbarth ac yn pennu’r weledigaeth a’r cyfeiriad strategol ar ei chyfer. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:

Rhif ffôn: +44 (0)3000 6 03000

E-bost: businesssupport@cymru.gsi.gov.uk

Ffoniwch Llinell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000

Rydym ar agor rhwng 8am a 6pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener,

heblaw gwyliau cyhoeddus