Welsh Government
HomeCystadleuol

Cystadleuol

Image of Cardiff building at night
Image of a building
Rhanbarth lle cewch werth eich arian
  • Mae swyddfa Gradd A yn costio 60% yn llai yng Nghaerdydd nag yng ngahnol Llundian; byddai hyn yn arbed swm sylweddol o arian i chi bob blwyddyn.
  • Yng Nghaerdydd, mae costau cyflogau hyd at 40% yn is nag ydyn nhw yn Ninas Llundain.
Image of a aircraft getting built
Teyrngarwch
  • Mae staff yn fwy teyrngar i’w cyflogwyr yng Nghaerdydd nag ydyn nhw yn unrhyw ddinas arall yn y Deyrnas Unedig ac ar gyfartaledd, mae trosiant staff tua 5% o’i gymharu â 12% mewn lleoliadau cyffelyb. 
Image of Cardiff castle
Costau byw is
  • Mae costau byw Caerdydd rhyw 20% yn is na chyfartaledd y DU a 40% yn is na chostau byw Llundain; mae safon byw graddedigion a staff proffesiynol fel ei gilydd yn well hefyd.
Twitter
Read our first 'Profile Piece' featuring Lynda Campbell #CardiffCapitalRegion http://t.co/otRuBjw1eI http://t.co/WA9AC3pItz@WG_Economy